Vstopna stran
Kontakt kazalo
Microsoft certified partner
Mojdenar IT d.o.o.
Vurnikova ulica 2
SI-1000 Ljubljana
tel.: 01 430 22 10
fax: 01 430 22 11
email: info@mojdenar.si
 

Naši naročniki:

Mojdenar IT, informacijske tehnologije, d.o.o. razvija programske rešitve za:

  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

  ALTA Invest d.o.o. in Alta Skladi d.o.o.
  AXIS d.o.o.
  Banka Koper d.d.
  Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
  DZS, trgovina in založba, d.d.
Zakaj izbrati Mojdenar IT?

 visokotehnološka znanja,
 uspešno izvedeni projekti,
 več kot 10 let izkušenj
 kompetentna ekipa IT     strokovnjakov.

 
  GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d.
  Globus Marine International d.o.o. 
  Inštitut za narodnostna vprašanja
  IRP inštitut za raziskovanje podjetništva
  JAPTI - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
  Komunaprojekt d.o.o.
  Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje
  Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila
  Nacionalna finančna družba d.o.o.
  Nova Ljubljanska Banka d.d.
  Observer Genion Clipping d.o.o.
  Optima Sistemi d.o.o.
  Poteza d.d.
  Provest, investicije in storitve d.o.o.
  SOVA družba za ekonomske, organizacijske in knjigovodske storitve,  d.o.o.
  Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
  Statistični urad Republike Slovenije
  Triglav družba za upravljanje d.o.o.
  Unicredit Banka Slovenija d.d. 
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 
Mojdenar IT